Arrow
Arrow
Slider

Morskie praktyki zawodowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu stara się sprostać wyzwaniom współczesnego, dynamicznego świata. Kierunki zawodowe reprezentowane w szkole, cieszą się obecnie dużą popularnością niemniej jednak podnoszenie zainteresowania nimi wymaga nieustannych działań innowacyjnych.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu dr Marcin Pilarski wie, że drogą do podniesienia atrakcyjności szkoły jest jej promocja, nie tylko w lokalnym środowisku ale przede wszystkim na szerokim forum edukacji zawodowej. Temu służą zabiegi poszukiwania ciekawych partnerów do współpracy na niwie podnoszenia jakości i efektywności kształcenia. Tym razem rzecz dotyczy odbywania praktyk zawodowych.
Na początku listopada podpisano Porozumienie o współpracy z Polską Żeglugą Bałtycką S.A. w Kołobrzegu. Współpraca będzie polegała na umożliwieniu uczniom szkoły odbycie praktyk zawodowych na statkach eksploatowanych pod znakiem Polferries.
Uczniowie kształceni w zawodzie technik obsługi turystycznej będą odbywać  praktyki morskie w Dziale Hotelowym na promach Wawel, Baltivia i Mazovia. Polska Żegluga Bałtycka obsługuje połączenia promowe pomiędzy Polską, a Szwecją oraz Danią. Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu w ZSP nr 1 Pani Małgorzata Tomczyk od lat zajmująca się programami stawiającymi na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, podkreśla wieloaspektowość tego typu praktyk. Po pierwsze, możliwość nabierania szerokiego doświadczenia zawodowego, po drugie, współpraca młodych ludzi w  zespole, będzie miała wpływ na kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i nawiązywanie ciekawych kontaktów i po trzecie, niebanalną rolę odgrywać będzie „szlifowanie” języków obcych.
ZSP nr 1 w Tarnobrzegu jest jedyną placówką w południowo-wschodniej Polsce, która podjęła współpracę z Polską Żeglugą Bałtycką. Wspólna inicjatywa poparta efektywnym działaniem jest ciekawym i dobrym pomysłem edukacyjnym.

Prymasówka w Złoczowie

Dnia 5 listopada 2016r. podczas pobytu na Ukrainie, członkowie delegacji reprezentującej naszą szkołę uczestniczyli w spotkaniu ze Złoczowianami, zainteresowanymi kształceniem swoich dzieci w Polsce. Podczas spotkania dyrektor szkoły pan Marcin Pilarski oraz nauczyciel języka angielskiego pani Beata Furtak zaprezentowali ofertę edukacyjną ZSP1 w Tarnobrzegu – przedstawili kierunki kształcenia, opowiedzieli o realizowanych w szkole projektach, o nowoczesnym wyposażeniu budynku oraz o planach edukacyjnych na przyszłość, związanych z zamiarem wprowadzenia nowego zawodu. Rodzice słuchali z zaciekawieniem, dopytując o szczegóły dotyczące poziomu i standardów nauczania w ZSP1 oraz atmosfery panującej w szkole. Ponadto, mieszkańcy Złoczowa wyrazili radość ze spotkania z delegacją z Polski oraz okazali  entuzjazm odnośnie pomysłu edukacji ich dzieci w Polsce.

Charytatywna niedziela w Prymasówce

W niedzielę 13 listopada uczniowie "Prymasówki" po raz kolejny w tym roku szkolnym otworzyli serca dla pensjonariuszy ZPO w Tarnobrzegu. W tym dniu odbyła się w naszej szkole akcja charytatywna, której celem była zbiórka na koncentrator tlenu dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu zorganizowana przez Szkolny Klub Wolontariatu ZSP1 i Klub Fitneska. Tego dnia odbyły się wybory Miss i Mistera Szkoły, w trakcie których kandydaci zaprezentowali się w strojach nieformalnych, sportowych i wizytowych oraz udzielili krótkiej informacji o sobie. Jury w składzie: Pani Barbara Zych (szefowa ZPO w Tarnobrzegu - przewodnicząca Jury), Pan Dyrektor Marcin Pilarski, Pani Edyta Siudak oraz Ks. Augustyn Łyko wyłoniło zwycięzców:
Miss Prymasówki - Patrycja Pająk z kl. 2TI
I Vice Miss Prymasówki - Maria Pełka z kl. 1TFI
II Vice Miss Prymasówki - Agata Ślęzak z kl. 2 TFR
Mister Prymasówki - Dawid Mikus z kl. 3TI
I Vice Mister Prymasówki - Kamil Wiącek z kl. 2 TI
II Vice Mister Prymasówki - Bartek Abramczyk z kl. 3 TI
Miss i Misterem publiczności zostali: Maria Pełka i Dawid Mikus.
Pani Barbara Zych w ciepłych słowach podziękowała uczestnikom za wzięcie udziału w akcji charytatywnej na rzecz ZPO i wręczyła wszystkim nagrody. Dodatkowo, wśród publiczności rozlosowano nagrody: wejściówki na basen MOSiR, darmowe pizze, wizytę u fryzjera, wizytę u wizażystki, wejściówki do Fitneski. W trakcie przerwy Pan Dyrektor Marcin Pilarski wręczył nagrody dla zwycięzców konkursu graficznego na najlepszy plakat promujący tą akcję charytatywną. Po południu o godzinie 15.00 rozpoczął się Charytatywny Maraton Zumby prowadzony przez instruktorów Klubu Fitneska. Maraton cieszył się dużym zainteresowaniem, wśród tańczących Zumbę byli dorośli w różnym wieku, a także dzieci.
Nagrody dla publiczności oraz dla uczestników konkursu Miss i Mistera szkoły zapewnili:
Fitneska, MOSIR Tarnobrzeeg, Pan Marcin Wiatrowicz, Pizzeria Zum, Pizzeria Graffiti,  Pizzeria Biesiadowo, Pizzeria Quatro, Viridis Sylwia Partyka Fotografia i projektowanie ogrodów, Czak Music, Wizażystka Patrycja Małek, Salon Fryzjerski Liza, Salon Fryzjerski Effect, Sklep Spożywczy AKK Janusz Sabat, Rada Rodziców ZSP1, Fabryka Ruchu w Sandomierzu.


Opiekunowie SU: Barbara Nanek, Małgorzata Materkowska, Anita Wójcikowska-Trela

 

Dary dla Złoczowa

W dniach 5 – 6 listopada 2016 r. delegacja reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu z dyrektorem Marcinem Pilarskim na czele, odwiedziła Złoczów na Ukrainie. Głównym celem wizyty było przekazanie darów, zebranych w ramach akcji pomocy polskim rodzinom ze Złoczowa i okolic. Przekazane proboszczowi parafii rzymsko-katolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złoczowie produkty spożywcze, środki czystości, zabawki oraz ubrania trafią do najbardziej potrzebujących parafian. Natomiast plecaki z wyposażeniem szkolnym, ofiarowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Grzegorza Kiełba, otrzymają uczniowie Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie. Wszystkie dary zostały przyjęte w atmosferze radości i wdzięczności za udzieloną pomoc.

 

Z powstańczych popiołów do wolności

W tym roku minęła 98. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem w ZSP nr 1 miała ona uroczystą oprawę. Akademia odbyła się w przeddzień oficjalnych obchodów tj. 10 listopada. Referat poświęcony ważnym wydarzeniom historycznym z 1918 roku wygłosił Pan Waldemar Stępak, który zwrócił uwagę na fakt, że nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie powstańczy wysiłek pokoleń. Wielokrotnie podkreślał, ogromne przywiązanie Polaków do tradycji i wolności mimo, że państwa polskiego nie było na mapie przez 123 lata. Do tych słów nawiązała również część artystyczna zatytułowana Z powstańczych popiołów do wolności. Młodzież, prezentując dwie etiudy historyczne przywołała atmosferę, jaka towarzyszyła tarnobrzeżanom w 1863 roku oraz w latach 1918 i 1920, kiedy za przykładem przedstawicieli rodu Tarnowskich z Dzikowa, mieszkańcy Tarnobrzega i okolicznych miejscowości z zapałem odpowiedzieli na wezwanie do walki o niezależność i wolność Ojczyzny. W artystycznym przedsięwzięciu udział wzięli: Magdalena Tomczyk, Aleksandra Środek, Patrycja Sitek (kl. IV TTG), Kamil Kalinka (kl. IV TI), Patrycja Połowniak, Monika Gazda (kl. III TFG), Natalia Dul (kl. IIIw),Weronika Duma (kl. III TG), Bartłomiej Abramczyk (kl. III Ti), Jakub Głowa, Szymon Mach (kl. ITFI), Jolanta Giza (kl. II TFR), Weronika Koczoń (kl. II TG), Zuzanna Lombara, Artur Wrzesień (kl. I TT).

Miejskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2016 r. na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu odbyły się Miejskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości, które rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele oo. Dominikanów. Następnie władze miasta, delegacje, poczty sztandarowe i licznie przybyli mieszkańcy Tarnobrzega udali się pod pomnik Bartosza Głowackiego. Dalsze uroczystości patriotyczne rozpoczął Pan Prezydent Miasta Tarnobrzega Grzegorz Kiełb, wygłaszając okolicznościowe przemówienie nt. poświecenia tarnobrzeżan w walce o wolność Ojczyzny. Młodzież Naszej Szkoły zaprezentowała program artystyczny pt. Z powstańczych popiołów do wolności. Prezentując dwie etiudy historyczne, ukazujące rolę członków rodu Tarnowskich, tarnobrzeżan i mieszkańców okolicznych miejscowości w drodze ku wolności. Ostatnim punktem patriotycznej uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem Bartosza Głowackiego przez delegacje władz miasta, urzędów, szkół, instytucji miejskich. Naszą Szkołę reprezentował Pan Dyrektor Marcin Pilarski wraz z uczniami i nauczycielami.

Projekt "Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość"

W dniu 9 listopada odbyło się spotkanie informacyjne uczestników projektu "Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość" realizowanego w ramach programu Erasmus+. Uczniowie klas: 3 TG, 3 TFG i 3 TI, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie i wyjeżdżają na 2-tygodniowe praktyki do Hiszpanii w maju 2017 r. zostali zapoznani przez panią Kierownik Małgorzatę Tomczyk oraz panią Anitę Wójcikowską-Trelę z celami projektu, jego budżetem (160608 euro), oferowanym przygotowaniem kulturowym i pedagogicznym oraz wsparciem jakie otrzymają ze strony szkoły. Beneficjenci już w przyszłym tygodniu rozpoczną kurs języka hiszpańskiego. Niebawem rozpocznie się też kurs języka angielskiego oraz warsztaty kompetencji interpersonalnych.

Maraton Zumby i wybory Miss i Mistera ZSP 1

W niedzielę 13 listopada w naszej szkole odbędzie się akcja charytatywna, której celem jest zbiórka na koncentrator tlenu dla Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego w Tarnobrzegu. Dyrekcja i Szkolny Klub Wolontariatu serdecznie zapraszają na to wydarzenie wszystkich uczniów, pracowników szkoły oraz mieszkańców Tarnobrzega i okolic. Wśród publiczności rozlosowane zostaną upominki: wizyta u fryzjera, wizyta u wizażystki, słodkości, wejście na basen, wejście do Fitneski, pizza,itp. O godzinie 12.00 rozpoczną się wybory Miss i Mistera Szkoły. O godzinie 15.00 rozpocznie się Maraton Zumby. Pieniądze zebrane ze sprzedaży biletów wstępu zostaną przeznaczone dla Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego w Tarnobrzegu (wejście - 10 zł, dla uczniów 5 zł).


Wejście od strony hali sportowej i kawiarenki.
Zapraszamy!!!

Orzechy na Aniołka

Serdecznie prosimy Grono Pedagogiczne, pracowników oraz uczniów ZSP1 o włączenie się do akcji pomocy dzieciom z ochronki w Jasieniowcach k.Złoczowa na Ukrainie, prowadzonej przez siostry zakonne Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Chcielibyśmy pomóc w ufundowaniu figurki Aniołka, który zostanie umieszczony na placu przedszkolnym. W sekretariacie szkoły można nabyć orzechy włoskie, przygotowane przez siostry prowadzące przedszkole.

 

 

 

 

 

Otrzęsiny Klas Pierwszych

W dniu 8 listopada odbyły się Otrzęsiny Klas Pierwszych. Po uroczystym pasowaniu, którego dokonał Pan Dyrektor Marcin Pilarski odbyły się zmagania klas pierwszych polegające na zaprezentowaniu piosenki własnego autorstwa, plakatów i kolorowego ubioru. Ponadto, uczniowie klas pierwszych rywalizowali w zawodach sportowych oraz w turnieju wiedzy o szkole. Powołane Jury w składzie: Pani Wicedyrektor Elżbieta Gródek (Przewodnicząca Jury), Pan Sławomir Kaptur (przedstawiciel Grona Pedagogicznego) oraz Andrzej Sabat i Aleksandra Górecka (przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego) przyznało pierwsze miejsce klasie I TFI oraz drugie miejsce klasie I TT.
Tegoroczne otrzęsiny uświetnił "Pokaz fryzur z lat 40 i 50", przygotowany przez klasę II TFR pod kierunkiem p. Ewy Język, p. Barbary Kozioł i p. Ewy Kwiatkowskiej.

Podziel się sercem, podziel się złotówką

W dniach 4 i 5 listopada wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu ZSP1 w sklepie Kaufland przeprowadzili pierwszą część zbiórki artykułów chemicznych dla Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Akcja odbyła się pod stałym już hasłem "Podziel się sercem, podziel się złotówką". Dzięki staraniom naszych wolontariuszy zbiórka przyniosła oczekiwany efekt: oprócz artykułów chemicznych w koszu pojawiły się również słodkie niespodzianki. Mamy nadzieję, że druga część akcji przewidziana na 18 i 19 listopada będzie równie owocna.

Szkolny Klub Wolontariatu ZSP1
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Spotkanie informacyjne dla uczestników projektu "Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość"

Grupa 1 i Grupa 2 - uczniowie klas: 3 TG, 3 TFG i 3 TI, którzy wyjeżdżają na praktyki w maju 2017r. 9 listopad 2016r. (środa) długa przerwa - aula. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Translator

Polish Dutch English French German Italian Spanish Ukrainian

Partnerzy strategiczni

Slider

Wydarzenia

March 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 393

Wczoraj 301

Tygodniowo 393

Miesięcznie 8788

Ogólnie 232648

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook

LICEUM DYPLOMACJI

Slider

Stewardessy

Slider

Zagraniczne praktyki

Slider

Wspierają nas

Slider

Współpracują z nami

Slider

Realizowane projekty UE

Slider