Kierunek

 

Technik Obsługi Pasażerów w Przewozach Lotniczych, Morskich i Lądowych o profilu mundurowym to nowy kierunek kształecenia wprowadzony do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 od września 2017r. Nowy zawód to eksperyment naukowy - pierwszy w województwie podkarpackim i jedyny Polsce, na przeprowadzenie którego tarnobrzeska "Prymasówka" otrzymała zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej dnia 18 lipca 2017 roku. Absolwent nowo powstałego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowania i realizowania prac związanych z obsługą bezpośrednią pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach; przygotowania i realizowania prac związanych z obsługą bezpośrednią pasażerów na pokładzie środków transportu pasażerskiego; zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów; przygotowania i prowadzenia dokumentacji związanej z transportem osób - kwalifikacje: K1 - Agent handling w obsłudze pasażera (A.71), K2 - Obsługa pasażera w podróży (A.72). Po ukończeniu w/w kierunku absolwenci będą mieli możliwość zatrudnienia np. w portach lotniczych i morskich, w liniach lotniczych, u armatorów morskich, u przewoźników w transporcie lądowym, jako przewodnicy turystyczni, rezydenci lub będą mogli kontynuować naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.